Informatiespecialist op de grens van mens en techniek